17 05 2022 projekt zaproszenia do złożenia oferty wraz ze wzorem_umowy 2022 rok (1)