Przetarg #1

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu, zgodnie z art. 70 ustawy Kodeks cywilny, dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowo trzech zadań remontowo – budowlanych w zakresie:

1) robót instalacyjno-montażowych dwóch kotłowni (zadanie nr 1);
2) wymiany pokrycia oraz konstrukcji dachu głównego nad budynkiem pływalni (zadanie nr 2);
3) wymiany nawierzchni kortu sportowego (zadanie nr 3);
na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS sp. z o.o. przy ul. Bursztynowej 6 w Mrzeżynie.”

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Wyjaśnienie
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – Załącznik