Przygotowanie obsługi finansowej inwestycji

Prosimy o ofertę na:
Usługi doradztwa w zakresie pozyskania przez Spółkę Venus kapitału dłużnego w
formie kredytu bankowego w wysokości do 1.600.000,00 złotych celem
sfinansowania przez Zleceniodawcę prac remontowych i modernizacyjnych w
obiekcie hotelowym zlokalizowanym w Mrzeżynie w województwie
zachodniopomorskim, a tym wykonania następujących czynności i opracowania
następujących dokumentów:
– Biznes Plan wraz z prognozami finansowymi na okres kredytowania,
– Wniosków Kredytowych i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o
uzyskanie finansowania dłużnego,
– inne materiały niezbędne do skutecznego pozyskania przez Spółkę Venus kapitału
dłużnego w formie kredytu bankowego,
– koordynację prac wszystkich podmiotów zaangażowanych w projekt,
– udział we wszystkich rozmowach, negocjacjach, spotkaniach dotyczących
organizacji finansowania dłużnego w formie kredytu bankowego z instytucjami
finansowymi.

Oferty prosimy przesłać do dnia 29.05.2019.

Prace wymienione zostaną zakończone najpóźniej do dnia 31 czerwca 2019 roku.
W przypadku dodatkowych pytań proszę pisać na adres:

a.pyjek@spa-venus.pl – Dyrektor Arkadiusz Pyjek – 606910750,
a.tunska@spa-venus.pl – Anna Tuńska – 570110547