Rada Nadzorcza HUTY ŁABĘDY S.A. zaprasza firmy audytorskie uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert

Rada Nadzorcza HUTY ŁABĘDY S.A. zaprasza firmy audytorskie uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert

Zaproszenie dotyczy oferty na badanie sprawozdania finansowego HUTY ŁABĘDY S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz trzech spółek zależnych. Szczegóły zaproszenia dostępne są pod adresem: http://www.hutalab.com.pl/pl/nasza-firma/media/aktualnosci/400-rada-nadzorcza-huty-labedy-s-a-zaprasza-firmy-audytorskie-uprawnione-do-badania-sprawozdan-finansowych-do-skladania-ofert