za_acznik nr 1.1.1 do formularza zapytania ofertowego _ opinia techniczna – kot_ownie