za_acznik nr 1.1.2 do formularza zapytania ofertowego _ opinia techniczna – dach