08 07 2022 projekt zaproszenia do z_ozenia oferty wraz ze wzorem_umowy 2022 rok korekta